Impressum

Juridische mededelingen, opmerkingen over de gegevensbescherming

Dienstenleveranciers conform §5 Duitse telecommunicatiewet

DMG Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap)
Schieferstein 11a
D-65439 Flörsheim
E-mail: info@dmg-ag.com
Internet: www.dmg-ag.com
Telefoon: +49 (0)6145 / 5442-0
Telefax: +49 (0)6145 / 5442-176

Directeur Eckhard Weber
Procuratiehouders: Ralph Niering, Dagmar Sokolowski
Handelsregister Reg.G. Wiesbaden HRB 26648

BTW-nummer
VAT-ID DE 113 837 898
Ondernemingsnummer 040 231 16444

Externe verwijzingen en links

Ondanks een zorgvuldige inhoudelijke controle kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de pagina's, waarnaar verwezen wordt, zijn uitsluitend de exploitanten daarvan verantwoordelijk. Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("Hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht zijn in het geval dat de auteur van de inhoud kennis heeft en het voor hem technisch mogelijk is en van hem verwacht mag worden, het gebruik in het geval van een illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links vermeld werden geen illegale inhoud op de pagina's, waarnaar via links verwezen wordt, vast te stellen was. Op de actuele en toekomstige vormgeving,  de inhoud of het auteurschap van de pagina's, waarnaar via links verwezen wordt of die met onze website verbonden zijn, heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van al de inhoud van alle pagina's, waarnaar via links verwezen wordt of die met onze website verbonden zijn, die na de vermelding van de links gewijzigd werd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en ook voor externe bijdragen in door de auteur voorziene gastenboeken, discussieforums, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle vormen van databanken, tot wier inhoud er een externe schrijftoegang mogelijk is.

Voor een illegale, fouten vertonende of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke opgevoerde informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar verwezen wordt, en niet diegene, die via links louter naar de betreffende publicatie verwijst, aansprakelijk.

Auteurs- en identificatierecht

De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafische elementen, klankdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn in onbeperkte mate onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende identificatierecht en aan de bezitsrechten van de betreffende ingeschreven eigenaars. Alleen op grond van de vermelding alleen mag niet de conclusie getrokken worden dat handelsmerken niet door derden beschermd zijn!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgemaakte objecten blijft alleen aan de auteur van de pagina's voorbehouden. Een reproductie of gebruik van dergelijke grafische elementen, klankdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toelaatbaar.

Inhoud van het online-aanbod

De auteur staat niet in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die op schade van materiële of ideële aard betrekking heeft, die door het gebruik of niet-gebruik van de opgevoerde informatie resp. door het gebruik van fouten vertonende en onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn in principe uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld verweten kan worden. er

Rechtsgeldigheid van deze disclamer

Deze disclaimer dient beschouwd te worden als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit er naar deze website verwezen werd. Voor zover onderdelen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie strookt, blijven de overige gedeelten van het document qua ihoud en geldigheid onverminderd van kracht.

Belangrijke opmerking

In geval van moeilijkheden met domeinen, concurrentierechtelijke of dergelijke problemen verzoeken wij u ons vooraf te contacteren om onnodige juridische  conflicten en kosten te vermijden. De kostennota van een nadrukkelijke, door een advocaat opgestelde vermaning zonder voorafgaande contactopname wordt in de zin van de schademinimaliseringsplicht als zijnde ongegrond afgewezen.

Online dispute resolution

For settling consumer disputes out-of-court, the European Union offers a platform for online dispute resolution (“ODR platform“) at https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Out-of-court settlement of disputes 

We are neither obliged nor prepared to participate in dispute resolution proceedingsbefore a consumer arbitration body in the event of a dispute with a consumer.

Realisatie: webdesign, programmering, Weblication CMS

progressive media® :: full-service internetagentschap
Münchner Straße 15a
D-82319 Starnberg
E-mail: info@progressive-media.de
Internet: www.progressive-media.de
Telefoon: +49 (0) 8151 - 27 74 80
Telefax: +49 (0) 8151 - 27 74 81

 

Recent bekeken